Vad är Bitcoin?

Vad är Bitcoin egentligen? Du kanske har hört uttrycket kryptovalutor förut och att det är en digital valuta. Men vad fyller den för behov?

Bitcoin(BTC) är en digital valuta, även kallad kryptovaluta, som använder decentraliserad teknik för säkra betalningar och lagring av pengar. Till skillnad från traditionella valutor fungerar bitcoin utan en centralbank eller en enda administratör.

Grundades 2009

Konceptet BTC introducerades första gången 2008 av en person eller grupp av personer som använde pseudonymen Satoshi Nakamoto. År 2009 släpptes den första bitcoinprogramvaran och de första bitcoins skapades.

Blockkedjan driver bitcoin

Bitcointransaktioner registreras i en offentlig digital huvudbok som kallas blockkedja(Blockchain på engelska). Denna huvudbok är en kedja av block som innehåller information om alla bitcointransaktioner. Varje block i blockkedjan innehåller ett antal transaktioner och en hänvisning till det föregående blocket. Detta skapar en kedja av block, därav namnet blockkedja.

Decentraliserat

En av de viktigaste egenskaperna hos BTC är dess decentraliserade karaktär. Till skillnad från traditionella valutor, som kontrolleras av regeringar och finansinstitut, kontrolleras bitcoin inte av någon central myndighet. I stället upprätthålls den av ett nätverk av användare som validerar transaktioner och uppdaterar blockkedjan.

Begränsat utbud av Bitcoin

En annan viktig egenskap hos bitcoin är dess begränsade utbud. Det kommer aldrig att finnas mer än 21 miljoner bitcoins i omlopp, varav cirka 18,7 miljoner för närvarande är i omlopp. Denna knapphet tros bidra till värdet på bitcoin och andra kryptovalutor.

Användningsområde

Bitcoin kan användas för att köpa varor och tjänster, och kan också handlas på olika onlineplattformar. Det används också som en form av investering, där värdet på en enskild bitcoin fluktuerar beroende på efterfrågan på marknaden.

Risker med bitcoin

Trots de potentiella fördelarna med BTC finns det också farhågor om dess användning. Vissa regeringar och finansinstitut har uttryckt oro över bristen på reglering och potentialen för olaglig verksamhet som penningtvätt och bedrägeri.

Sammantaget är BTC en decentraliserad digital valuta som erbjuder ett nytt sätt att lagra och överföra värde. Även om det fortfarande är en relativt ny teknik har den potential att förändra vårt sätt att tänka på pengar och finansiella transaktioner.

Syftet

Syftet är att tillhandahålla ett decentraliserat och digitalt alternativ till traditionella fiatvalutor, som den amerikanska dollarn eller euron. BTC möjliggör säkra och direkta peer-to-peer-transaktioner utan behov av mellanhänder som banker. Syftet är också att tillhandahålla en form av pengar som inte kontrolleras av regeringar eller andra centrala myndigheter, vilket ger användarna mer kontroll och självständighet över sina egna medel.

inflationresistant

Bitcoins begränsade utbud, med ett tak på 21 miljoner bitcoins, syftar dessutom till att tillhandahålla en form av valuta som är motståndskraftig mot inflation. Bitcoin syftar också till att tillhandahålla ett effektivare sätt att lagra och överföra värde, vilket möjliggör snabbare och billigare transaktioner än traditionella banksystem. Slutligen fungerar Bitcoin också som en värdeförvaring och en form av investering, där värdet fluktuerar beroende på efterfrågan på marknaden.

Att spara i Bitcoin blir allt mer populärt även om kryptovalutor på senare tid har varit med om flera skandaler.